RRSO – RZECZYWISTA ROCZNA STOPA OPROCENTOWANIA

 

słownik terminów bankowych - RRSO

 

Z punktu widzenia konsumenta jest to dla nas jeden z najważniejszych wskaźników przy wyborze kredytu czy pożyczki.

Czym dokładnie jest RRSO?

Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pozwala nam klientom na łatwiejsze porównanie ofert kredytów konsumenckich udzielanych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i) oraz niebankowe firmy pożyczkowe, ponieważ oprócz oprocentowania uwzględnia ona także pozostałe koszty kredytu.

Rozłóżmy RRSO na czynniki pierwsze.

Co to jest całkowity koszt kredytu ?

Całkowity koszt kredytu są to wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt/pożyczkę.

Chodzi tu w szczególności o :

 • Odsetki – koszt, naliczany za używanie pożyczonego kapitału jego właścicielowi. Wysokość odsetek zależy od stopy procentowej, wielkości kapitału, czasu, na jaki został on udostępniony oraz sposobu wyznaczania odsetek.
 • Opłaty – w zależności od instytucji/banku, są to np. opłaty przygotowawcze, opłaty administracyjne czy opłata za prowadzenie rachunku na który będziemy spłacać kredyt.
 • Prowizje – forma wynagrodzenia podmiotu z tytułu dokonanej czynności prawnej. Prowizje pobierane są przez banki zgodnie z art. 110 prawa bankowego.
 • Marże – to wartość, jaką bank zarabia udzielając kredytu.Jest to parametr stały, który może zostać zmieniony jedynie w przypadku, gdy obie strony umowy kredytowej wyrażą na to zgodę.Wysokość marży zależy od indywidualnej polityki banku w zakresie danej grupy kredytów.
 • Koszty usług dodatkowych – np. koszty składek ubezpieczeniowych

OBLICZMY RRSO

We wrześniu 2012 r. wprowadzono zmianę w ustawie o kredycie konsumenckim ujednolicającą szczegóły obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytów zgodnie z dyrektywą europejską. A więc RRSO obliczamy znajdując „i”

Rzeczywista-roczna-stopa-oprocentowania-w1

gdzie:

K – numer kolejnej wypłaty raty kredytu,

K’ – numer kolejnej spłaty kredytu lub wnoszonych opłat,

AK– kwota wypłaty raty kredytu K,

A’K’– kwota spłaty kredytu lub kosztów K’,

– suma,

m – numer ostatniej wypłaty raty kredytu,

m’ – numer ostatniej spłaty kredytu lub wnoszonych opłat,

tK– okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej kolejnej wypłaty, zatem t1 = 0,

tK’– okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej spłaty lub wniesienia opłat,

i – rzeczywista roczna stopa oprocentowania.

Zobaczmy przykładowe obliczenie RRSO :

 • Kwota kredytu – 500 zł
 • Czas – 25 dni
 • Całkowity koszt – 10 zł
 • Oprocentowanie – 0%
 • Ilość rat – 1

 

Rzeczywista-roczna-stopa-oprocentowania-w2

gdzie:

AK – 500 zł,

A’K’ – 510 zł,

tK’ – 25/365 roku,

i – RRSO.

Czyli:

Rzeczywista-roczna-stopa-oprocentowania-w3

Gdyby przy tej RRSO czas trwania kredytu wynosił 1 rok, kwota do spłaty równałaby się (1+RRSO)*500 zł czyli 667,62 zł.

Został tu podany przykład dla jednego z banków. Należy jednak pamiętać, że koszt kredytu bankowego będzie w większości przypadków niższy niż w instytucjach niebankowych.

Zobaczmy jak to wygląda na przykładach.

RRSO dla jednej z bardziej popularnych chwilówek:

Tabela 1 rrso chwilówki

A jakby to wyglądało w Banku:

Tabela 2 rrso dla banków

Zwróćcie uwagę na koszt kredytu. W banku nawet przy 30 dniach jest on niższy, niż przy 15 dniach w instytucji niebankowej. Jest to oczywiście bardzo ogólnikowy przykład. Nikt bowiem nie idzie do banku po kredyt na 30 dni.

Zobaczmy przykład RRSO z 6 banków dla kredytu gotówkowego w wysokości 2500 złotych na 12 rat.

Tabela 3 kredyt gotówkowy Jak rozkładają się raty, RRSO, oprocentowanie i prowizja biorąc pod uwagę inne kryteria, możesz sprawdzić wchodząc w kalkulator kredytów gotówkowych.

Jak widać RRSO pełni rolę zestandaryzowanego miernika kosztu kredytu, który sprowadza oferty różnych banków, SKOK-ów i niebankowych firm pożyczkowych do wspólnego mianownika.

Pożyczając nie musimy się zastanawiać, czy dla rzeczywistego kosztu kredytu ważniejsza jest wysokość oprocentowania, opłat, czy prowizji, ani jak bardzo na cenę wpływa harmonogram spłaty. Koszt jest wyrażony jedną liczbą, dzięki czemu porównanie różnych ofert jest proste: im ta liczba jest wyższa, tym oferta droższa.

Banki, SKOK-i, niebankowe firmy pożyczkowe i sklepy ze sprzedażą ratalną liczą i przekazują swoim klientom wskaźnik RRSO dla niemal każdego kredytu, ponieważ nakazują im to przepisy o kredycie konsumenckim.

Dlatego dzięki wskaźnikowi RRSO łatwo porównać cenę kredytu w różnych bankach – zakładając, że kredyt jest na tę samą kwotę i ten sam czas.

RRSO
 • Polecana książka

 • Zapisz się do newslettera

  Najnowsze artykuły, porady, wiadomości prosto na Twoją skrzynkę. W podziękowaniu otrzymasz kupon rabatowy na wybrane przez siebie usługi.

  Chcę otrzymywać najnowsze artykuły ( można zrezygnować w dowolnym momencie )

  FreshMail.pl